overzicht

logo ontwerp R3 Bouwservice

huisstijl ontwerp

Voor R3 Bouwservice heeft totdetweede een aantal logo voorstellen gedaan ter vervanging van het huidige en verouderde beeldmerk. Onderscheid in vorm en contrast tussen beeldmerkje en tekstuele toevoeging en in totaal zijn er vijf voorstellen gedaan.

  • project R3
  • medium print
  • discipline grafisch
  • formaat schaalbaar